Her seviye uygun eğitim programımız bulunmaktadır!

IELTS veya deneme sınavımızdan 5.0 ve altında alanlar öğrenciler ön hazırlık programlarımızdan başlamaktadır, 5.5 ve üzere modüler programa katılmaktadır.

Modüler Sistem

IELTS kurslarımız modüler ve esnek yapısı sayesinde her ihtiyaca uygundur. Her hafta başlayan modüllere katılarak kursun başlangıcını kaçırmadan sınıfa entegre olabilir, koşullarınıza en uygun yoğunluktaki kursu seçebilirsiniz. IELTS sınavının her bir bölümü (Reading, Writing, Listening, Speaking) bir modüldür. Her modül 20 şer saatten oluşur ve 80 saatte ise paket tamamlanır.

Her modül öğrencinin gerçek potansiyelini keşfetmeye ve gerçekleştirmeye; temel akademik teknik ve stratejilerini, Farklı soru tiplerine ve sorulara karşı yaklaşımları, Sınavda kullanılan temalara uygun kelime dağarcığını geliştirmeye yöneliktir.

Kurs programımız; her bir IELTS bölümüne denk gelen 4 modülden oluşmaktadır.

Her bir modül öğrencinin asıl potansiyelini gerçekleştirmek için:

- Temel akademik teknikleri ve stratejileri
- Zaman yönetimini
- Tüm soru tipleri ve etkili biçimlerde cevap verme becerisini
- Sınavda sıkça karşılaşılan konuların anahtar kelimelerine hakimiyeti geliştirir.

Listening:

Bu modül "Listening" bölümüne doğru yaklaşımı edinmek için:
- Dinlemeden önce soruları analiz etme yeteneği
- Kayıtları dinlerken önemli olan kısımlara odaklanma becerisi
- Kayıtı iyi takip etme ve genel kurgusunu anlama yetisini geliştirir.

Reading:

"Reading" modülü efektif okuma becerisini geliştirmek için:
- Her bir metnin kurgusunu ve paragrafların ana fikrini kavrama
- Metnin içindeki gerekli bilgilere ait paragrafa ve cevaba ulaşma becerisi
- Bilinmeyen kelimeleri tahmin etme ve metnin içeriğinden anlama yeteneğini kazandırır.

Writing:

"Writing" modülü her iki bölümde de soruları kavramak için:
- İlk bölümde, grafik okuma ve önemli bilgilere ulaşma
- İkinci bölümde, beyin fırtınası yapma ve cevap için bilgi toplama
- Zamanını efektif biçimde yönetme
- Konu ile uyumlu kelimeleri doğru kullanma
- Zengin cümle yapısına sahip cümleler kurma
- Kelime sınırını geçmeden yazma yeteneğini geliştirir.

Speaking:

"Speaking" modülü konuşma becerilerini geliştirmek için:
- Sorulan soruları içselleştirme
- Konuya uygun cevapları verme
- Konu ile uyumlu kelimeleri doğru kullanma
- Zengin cümle yapısına sahip cümleler kurgulama becerisini geliştir.

Bize Ulaşın!

a: info@istanbulielts.com

t: 0216 411 56 99

a: Bağdat caddesi, Arda APt. 169 K1

Göztepe // Kadiköy // Istanbul

© Copyright Istanbul IELTS. All Rights Reserved.